Бугарска карта со приказ на битката кај Добро Поле... Пробивот кај Добро Поле

Битката на Добро Поле

Повеќе
2012: Внатрешноста во црквата Света Петка во Бешиште Црква „Света Петка“, село Бешиште

Црква „Света Петка“, село Бешиште

Повеќе
1968/69: Ученици од VI одделение од ОУ „Стив Наумов“ во село Бешиште со учителот Стојко Манчески. ОУ „Стив Наумов“, село Бешиште

ОУ „Стив Наумов“, село Бешиште

Повеќе
1917: Селски двор во прилепско... Рајата во Прилепско

ФОТОГАЛЕРИЈА: Рајата во Прилепско

Повеќе