1976/77: ФК Беровци ФК Беровци

ФК Беровци

Повеќе
17/19 ноември 1978: Оштетени куќи во населбата „Тризла II“ Поплавите во Прилеп и околината, ноември 1978 година

Поплавите во Прилеп и околината, од 17 до 19 ноември, 1978 година.

Повеќе
1919: Далматински доселеници во Прилепско... Српската колонизација во прилепско

AГРАРНА РЕФОРМА

Повеќе
Детски парк во Беровци. Беровци

Беровци

Повеќе
Црква „Воскресение Христово“, село Беровци Црква „Воскресение Христово“, село Беровци

Црква „Воскресение Христово“, село Беровци

Повеќе
Јануари 1960: Исечок од весникот „Нова Македонија“ Спортска хроника

Спортска хроника

Повеќе