1938: Туристичка брошура „Прилеп и Марковград“ Прилеп и Марков град

ПРИЛЕП И МАРКОВ ГРАД

Повеќе
Керамички садови од локалитетот Бакарно Гумно кај селото Чепигово, рана бронза. Локалитетот „Бакарно Гумно“

Локалитетот „Бакарно Гумно“

Повеќе
Орудија од камен и модели на куќи (жртвеници) од разни локалитети од околината на Прилеп, среден неолит. Неолит

Неолит

Повеќе
1968 година... Железнички возни карти: Прилеп - Бакарно Гумно и Бакарно Гумно - Прилеп... Патни билети

Патни билети…

Повеќе