Локалитетот Ридот, село Мажучиште Локалитетот „Ридот“, Мажучиште

Локалитетот „Ридот“, Мажучиште

Повеќе
VI век - Прилеп:  Крст - приврзок за на гради. Прилепските крстови

Прилепските крстови

Повеќе