1938: Туристичка брошура „Прилеп и Марковград“ Прилеп и Марков град

ПРИЛЕП И МАРКОВ ГРАД

Повеќе
Корунд Прилепските минерали

Прилепските минерали

Повеќе
1917: Железничката станица во Градско Пругата Градско – Прилеп – Битола

ПРУГАТА ГРАДСКО – ПРИЛЕП

Повеќе
24 јули 1924: „На развалинама старог српског града Бучина...“ „На развалинама старог српског града Бучина“

КРОЗ ЈУЖНУ СРБИЈУ: На развалинама старог српског града Бучина

„Време“, 24 јули 1924 година

Брег засејан со керамика и стари парички

Повеќе
24 октомври 1912: Бојот кај Алинци (Состојба по 15.00 часот) Битката кај Алинци и Бакарно Гумно

БИТКАТА КАЈ АЛИНЦИ И БАКАРНО ГУМНО…

Повеќе
Тополчани на сателитска снимка Тополчани

Тополчани

Повеќе
Кременов кристал кој е црн поради присуството на игличестиот арфведсонит (Arfvedsonit) Геолошкиот локалитет Каракамен

Геолошкиот локалитет Каракамен (Црн Камен)

Повеќе
2009: Локалитетот Кара Камен Македонит (Macedonite) PbTiO3

Македонит (Macedonite) PbTiO3

Повеќе
Воена церемонија на Централните сили во Прилеп... Висока и ниска политика

Висока и ниска политика

Повеќе
Црква „Воскресение Христово“, село Алинци. Црква „Воскресение Христово“, село Алинци

Црква „Воскресение Христово“, село Алинци

Повеќе
30те години од минатиот век: Ученици од I одделение во училиштето сместено во поранешната железничка станица ОУ „Браќа Миладинови“, село Алинци

ОУ „Браќа Миладинови“, село Алинци

Повеќе
1917: Војници на Централните сили сликани во Алинци... Алинци

Алинци

Повеќе