2011: Влезот во Манастирот Свети Никола во село Манастир... Манастир „Свети Никола“, село Манастир

Манастир „Свети Никола“, село Манастир

Повеќе