Црква „Свети Никола“ во Небрегово. Фото: Мери Бошкоска.

Црква „Свети Никола“, село Небрегово

Црква „Свети Никола“, село Небрегово

Црквата „Свети Никола“ во село Небрегово е еднокорабна градба, полукружно засведена, со полукружна апсида на источната страна, која однадвор е расчленета со седум плитки ниши. Изградена е во 1882 година.

Нема Коментари

Коментирај