1960/61: Таблото со матурантите од Тутунското училиште.

СОУ „Орде Чопела“

СОУ „Орде Чопела“ е формирано во 1957 година како средно земјоделско училиште со името „Кузман Јосифовски-Питу“, а подоцна во 1960 бил формиран и хемиско-технолошкиот училишен центар „Борка Талески“. Во 1946 година е формирано средно тутунско училиште како „Орде Чопела“, подоцна со трансформација на овие три средни училишта во 1983 година се формирало едно средно стручно училиште под името „Орде Чопела“.

Струки:

Во СОУ „Орде Чопела“ – Прилеп функционираат следниве струки и профили:
- хемиско-технолошка струка
прехранбен техничар
производно-процесен техничар
техничар нутриционист

- земјоделско-ветеринарна
ветеринарен техничар
техничар за агроменаџмент
техничар за фармерско производство
техничар за хортикултура

- лични услуги
техничар за очна оптика

Нема Коментари

Коментирај