Сотир Нанев: „Воскресение - Македонија 1941“.

Сотир Нанев

Сотир Нанев е македонски војник, офицер и писател.

Сотир Нанев е роден во Прилеп. Македонија ја напуштил уште како младо момче во 1910 година, после измачувањата по разоружителната акција на младотурскиот режим и се преселил во Софија. По растурањето на левицата во ВМРО во Горноџумајските настани во 1924 година, Нанев влегол во редакцијата на „Илинден“.

Сотир Нанев е еден од првите емигранти, кои влегуваат во Македонија при окупацијата и воспоставувањето на бугарската управа во Македонија, Поморавието и Западна Тракија (1941-1944). Неговата посета на Македонија се случила меѓу 10 и 19 април 1941 година.
Нанев е автор на книгата „Воскресение – Македонија 1941“.

Нема Коментари

Коментирај