Манифестот на АСНОМ.

Славко Поп Антовски

Славко Поп Антовски е југословенски партизан, деец на НОВМ и професор.

Роден е на 22 ноември 1913 година во Прилеп. Се вклучил во НОВМ во текот на 1941 година. Завршил Земјоделски факултет во Белград. Бил делегат на Првото заседание на АСНОМ. По Втората светска војна станал помошник министер по земјоделство и шумарство на Социјалистичка република Македонија.

Бил член и на Сојузниот совет на Југославия за научна работа, како и народен пратеник во Собранието на СРМ. Бил декан и еден од основачите на Земјоделско-шумарскиот факултет при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј.

Нема Коментари

Коментирај