Славе Ајтоски во своето атеље...

Славе Ајтоски

Славе Ајтоски е роден 1948 година во Прилеп.

Завршил средно уметничко училиште во Скопје, оддел вајарство, во класата на професорот Диме Тодоровски во 1970 година. Дипломирал 1978, а магистрирал 1983 година на Факултетот за ликовни уметности во Белград, оддел вајарство, во класата на професорот Никола Јанковиќ.

Од 1983 година самостојно и групно учествува на изложби. Добитник е на бројни признанија и награди.

Живее и работи во Белград.

Нема Коментари

Коментирај