Знаменце од РК „Тутунски Комбинат“

РК „Тутунски Комбинат“

РК „Тутунски Комбинат“

РК „Тутунски Комбинат“, сезона 1960/61: Мице Лашкоски-Фајфо, Милорад Думбалоски, Кирил Јорданоски-Рокио, Миодраг Ефремовски-Сислата, Симон Мерипушкоски-Мерио, Борис Младеновиќ-Србо, Јордан Миленкоски-Џина, Димитар Георгиески-Мингиро, Ѓорѓи Тасески-Чолако, Миле Јорданоски, Живко Костоски и Круме Митрикески.

РК „Тутунски Комбинат“, сезона 1961/62: Милорад Думбалоски, Ѓорѓи Тасески, Димитар Георгиески, Методија Димески, Јордан Миленкоски-Џината, Симон Мерипушкоски, Кирил Јорданоски-Рокио, Круме Митрикески, Борис Младеновиќ-Србо, Благоја Георгиески-Бутика и Миле Јордановски-Кумановчето.

Составот на РК „Тутунски Комбинат“ на првата фотографија во Универзалната сала, 1976 година:
Одлево-надесно стојат: Тошко Арапчески, Влатко Коруноски, Гоце Бозароски, Ангеле Гулески, Војо Станисављевиќ, Ацо ковилоски и Стеван Николоски;
Клечат: Драган Алексоски, Целе Секулоски, Пеце Вељаноски, Петар Кузманоски и Диме Карески.

Во сезоната 1980/81, РК „Тутунски Комбинат“ бил најдобар спортски клуб во Македонија. Таа сезона играле:
Ангеле Гулески, Бранко Арсоски, Трајче Камчев, Петар Вељаноски, Трајче Петрески, Влатко Коруноски, Александар Ангелов, Никола Бисинов, Кире Стојаноски, Блаже Петрески, Димитар Карески,, Борис Мургоски и Тошко Арапчески.

РК „Тутунски Комбинат“, сезона 1990/91: Тони Димоски, Абдула Јусуфовски, Иле Колески, Златко Димитровски, Миле Нешкоски, Орде Илиески, Диме Богданоски, Кристијан Илиески, Кире Стојаноски, Пеце Вељаноски, Боро Чурлевски и Пеце Локвенец.

РК „Тутунски Комбинат“, сезона 1991/92, шампиони на второлигашкиот исток: тренер Ангеле Гулески, Абдула Јусуфовски, Миле Нешкоски, Илчо Колески, Златко Димитровски, Пеце Вељаноски, Орде Илиески, Тони Димоски, тренер Гоце Бозароски, д-р Трајче Гешоски, Димитар Богданоски, Кире Стојаноски, Пеце Локвенец, Боро Чурлевски и Кристијан Илиески.

РК „Тутунски Комбинат“, сезона 1993/94: Крсте Андоноски, Тони Димоски, Миле Нешкоски, Илчо Колески, Пеце локвенец, Златко Димитровски, Кире Стојаноски, Орде Илиоски, Димитар Богданоски, Дарко Кочоски, Боро Шокоски, Страшо Илиески, Ѓорѓи Кироваков, Кочо Трајкоски и Горан Андоноски.

РК „Тутунски Комбинат“, сезона 1996/97: Гоце Бозароски, Боро Шокоски, Андреј Мороз, Радован Рогановиќ, Александар Жугиќ, Александар Дугиќ, Миле Нешкоски, Орде Илиоски, Зоран Зечевиќ, Роберт Секулоски, Пеце Локвенец, Гоце Макалоски, Александар Танески, Сашо Илиоски, Тони Димоски и Кочо Трајкоски.

Нема Коментари

Коментирај