РК „Прилеп“ - РК „Југ“ 19:9

РК „Прилеп“

РК „Прилеп“

Во натпреварувачката 1970/71 година за РК „Прилеп“ настапуваа: Мице Лашкоски, Тошко Арапчески, Ацо Николоски, Харалампие Николоски, Методија Цветкоски, Љупчо Соколоски, Петар Кузманоски, Димитар Карески, Ангеле Гулески, Стеван Николоски, Кочо Русески, Влатко Коруноски.

Во натпреварувачката 1971/72 година за РК „Прилеп“ настапуваа: Мице Лашкоски, Тошко Арапчески, Орде Котески, Влатко Коруноски, Ангеле Гулески, Миле Талески – Бастеро, Стеван Николоски, Кочо Русески, Ѓорѓи Кузманоски, Димитар Карески, Петар Кузманоски, Харалампие Николоски и Методија Цветкоски.

Нема Коментари

Коментирај