1917: Ат - Пазар...

Прилепските пазари

Прилепските пазари

________________________________________________________________
1938 година
Туристичка брошура
„ПРИЛЕП И МАРКОВГРАД“

„…Во Сабота во Прилеп е пазарен ден, на кој доаѓаат многубројни посетители, не само од блиската околина туку и од Мариово, Тиквеш, Порече, Железник (Демир Хисар) и др…

Освен житниот пазар, во градот се важни и овие пазари: Ат-пазар (сточен пазар), порано се наоѓал на песокот крај Дабничка река а сега на периферијата од градот крај Ореовечка река, Женски пазар или Мас-пазар, Зерзевет пазар и др…“

Нема Коментари

Коментирај