20те години од минатиот век: Црквата „Пресвета Богородица“ во село Мажучиште

Црква „Пресвета Богородица“, село Мажучиште

Црква „Пресвета Богородица“, село Мажучиште

Црквата „Пресвета Богородица“ во село Мажучиште е еднокорабна градба, со правоаголна апсида однадвор на источната страна. Изградена е во XVIII век, а обновена во XIX век.

Нема Коментари

Коментирај