ФК „Победа“

ФК „Победа“, 1980-1989

ФК „Победа“, 1980-1989

ФОТОГРАФИИ:

ФК „Победа“, 2 август 1981, турнир во Крушево: Лазо Петрески, Ристо Глигороски, Цветко, Момчило Грошев, Јове Магдески, Стеван Глушески, Златко Конески, Гоце Манески, Благоја Кулески, Илија Најдоски, Венцислав Сусулески, Миле Конески;

ФК „Победа“, 1983: Наум Љамчески, Златко Конески, Васко Димитриоски, Благоја Кулески, Славкоски, Љупчо Љамчески, Венцислав Сусулески, Гоце Манески, Миле Конески, Ристо Глигороски и Владо Димовски;

ФК „Победа“, 1984: Кирил Митрески, Наум Љамчески, Благоја Кулески, Љупчо Велкоски, Миле Алексоски, Љупчо Димовски, Владо Димоски, Венцислав Сусулески, Гоце Манески, Миле Конески и Тортески;

ФК „Победа“, 1985/86: Томиќ, Кулески, Шалев, Мирсад Јонуз, Радевиќ, Ѓорѓиоски, Магловски, Костов, Глигороски, Тасески, Конески;

ФК „Победа“, 1986: Трипковиќ, Томиќ, Митрески, Тасески, Георгиески, Костов, Момироски, Димоски, Глигороски, Магловски, Конески;

ФК „Победа“, 1987/88: Подготовки во Дојран (Мрдаја): Анески, Ф. Јонус, Шалев, М. Јонус, Најдоски, Досев, Каше, Николоски, Костов, Гунев Тракалинов, Конески, Димески, Сусулески;

Нема Коментари

Коментирај