1960: ФК „Победа“ на подготовки во Крушево, на чело со тренерот Благоја Марјановиќ-Моша.

ФК „Победа“, 1960-1969

ФК „Победа“, 1960-1969

ФК „Победа“, 1961:
Трајче Бошкоски, Борче Ангелески, Кирил Анески, Благоја Малинков, Гога Лашкоски, Методија Крстески, Веселин Тофоски, Борис Дамјаноски, Таки Василески, Иван Гарбески и Никола Илиески;

„Победа“ – „Црвена Ѕвезда“ 2:8, 1962:
Гога Лашкоски, Поповиќ, Кирил Анески, Александар Конески, Живко Нешкоски, Трајче Бошкоски, Кирил Атанасоски, Борис Ангелески, Симон Велкоски, Иван Гарбески и Методија Крстески;

ФК „Победа“, 1962, Југословенски фудбалски куп:
Борче Ангелески, Александар Конески, Симон Велкоски, Живко Нешкоски, Иван Гарбески, Гога Лашкоски, Методија Крстески, Трајче Бошкоски, Кирил Атанасоски, Кирил Анески, Поповиќ и Илија Игнатоски;

„Победа“ – „Ловќен“ 1:1, 1963:
Кирил Анески, Таки Василески, Иван Гарбески, Александар Конески, Кирил Атанасоски, Живко Нешкоски, Борче Ангелески, Трајче Бошкоски, Симон Велкоски, Славчо Гически и Методија Крстески;

ФК „Победа“, 1964:
Методија Крстески, Круме Митрикески, Кирил Анески, Александар Конески, Живко Нешкоски, Живко Георгиески, Томе Јакимоски, Симон Велкоски, Борче Ангелески, Иван Гарбески и Кирил Атанасоски;

ФК „Победа“, 1965:
Борис Ангелески, Славко Гически, Мицко Николоски, Томислав Филиповиќ, Стојан Ниниќ, Живко Георгиевски, Томе Георгиев, Александар Конески, Методија Крстески, Милорад Божиноски и Боро Клашев;

ФК „Победа“, 1967:
Воислав Тренески, Стојан Ниниќ, Томе Георгиев, Лефтер Картов, Здравко Точков, Методија Крстески, Томе Јакимоски, Живко Ѓорѓиоски, Благоја Јанкулоски, Борис Клишев и Илија Ковачески;

ФК „Победа“, 1967:
Воислав Тренески, Борче Ангелески, Никола Бошалески, Јуда Рамаданов, Здравко Точков, Методија Крстески, Борис Клишев, Томе Јакимоски, Зоран Стекулац, Живко Ѓорѓиоски и Томе Георгиев;

ФК „Победа“, 1968:
Воислав Тренески Стојан Ниниќ, Томе Георгиев, Лефтер Каргов, Здравко Точков, Методија Крстески, Томе Јакимоски, Живко Ѓорѓиоски, Благоја Јанкулоски, Борис Клашев и Илија Ковачески.

Нема Коментари

Коментирај