1968 година... Железнички возни карти: Прилеп - Бакарно Гумно и Бакарно Гумно - Прилеп...

Патни билети

Патни билети…

Нема Коментари

Коментирај