Група „Багатела“

Група „Багатела“

Повеќе
Група „Багатела“

Захаринка Вртаноска – Милосављевиќ

Захаринка Вртаноска – Милосављевиќ

Повеќе
2019: Захаринка Вртаноска Милосављевиќ

Црква „Свети Димитриј“, село Вепрчани

Црква „Свети Димитриј“, село Вепрчани

Повеќе
Црква „Свети Димитриј“, село Вепрчани

Црква „Пресвета Богородица“, село Вепрчани

Црква „Пресвета Богородица“, село Вепрчани

Повеќе
Црква „Пресвета Богородица“, село Вепрчани.

Црква „Свети Димитриј“, село Прилепец

Црква „Свети Димитриј“, село Прилепец

Повеќе
Црква „Свети Димитриј“, село Прилепец

Регистар на трговски фактури и белешки на Милан и Кирил Папазоски 1945/47 година

Регистар на трговски фактури и белешки на Милан и Кирил Папазоски 1945/47 година

Повеќе
3 мај 1945: Фактура испратена од „Ерика“ од Суботица до Папазоски Кирил во врска со купо-продажба на козметички средства