Фотографии од архивата на Фото „Зрак“

Фотографии од архивата на Фото „Зрак“

Повеќе
Фотографија од архивата на Фото Зрак

КК „Гоце Делчев“

Кошаркарскиот клуб „Гоце Делчев“

Повеќе
1949: Женскиот КК „Гоце Делчев“, сликани на Калемегдан, на игралиштето на Црвена Звезда

КК „Центар“

Кошаркарски клуб „Центар“

Повеќе
Декември 1979: Список на членовите на иницијативниот одбор

Стегај заби и молчи!

НАРОДНИ КАЖУВАЊА

СТЕГАЈ ЗАБИ И МОЛЧИ!

(Раскажува Борис Мавровски, од Прилеп, стар 75 години)

Повеќе
Стегај заби и молчи!

Александар Ежов

Александар Ежов

Повеќе
Корица

Јас сум Македонец, идам од Македонија!

НАРОДНИ КАЖУВАЊА

ЈАС СУМ МАКЕДОНЕЦ, ИДАМ ОД МАКЕДОНИЈА

Повеќе
Јас сум Македонец, идам од Македонија!