Детски музички фестивали

Детски музички фестивали во Прилеп

Повеќе
1996: Касетното издание од „Сребрен ѕвон“

Душка Тасеска

ДУШКА ТАСЕСКА

МУЗИКАТА КАКО СУДБИНА

Повеќе
Аудио издание на Душка Тасеска од 1994 година.

Не за скулптура

НЕ ЗА СКУЛПТУРА

Боро Митриќески:

ВО НАЈСКОРО BPEME ЌE ПРОДОЛЖАМ СО РИБОЛОВОТ

Повеќе
Боро Митрикески за риболовот

Ѓоре Напески: „Телефонска кабина“

ТЕЛЕФОНСКА КАБИНА

Повеќе
Ѓоре Напески

Ридска желка (Testudo hermanni)

РИДСКА ЖЕЛКА (TESTUDO HERMANNI)

Повеќе
Прва светска војна: Ридски желки (Testudo hermanni) собирани како храна од страна на германските војници

Да не исчезне делото

Да не исчезне делото

Жените за своите популарни мажи

Повеќе
Во домот на Властимир Николовски