Комунална банка – Прилеп

Комунална банка – Прилеп 

Повеќе
1962: Годишен извештај на Комунална банка - Прилеп

Две лубеници под една мишка

НАРОДНИ КАЖУВАЊА

ДВЕ ЛУБЕНИЦИ ПОД ЕДНА МИШКА

Повеќе
Две лубеници под една мишка

Цртежи на карпи на локалитетот Маркови кули

Цртежи на карпа на локалитетот Маркови кули

Повеќе
Ил.1: Сателитска снимка од Маркови Кули и приближна позиција на локациите од текстот

Служба за опшествено книговодство

Служба за опшествено книговодство

Повеќе
Септември 1979: Зградата на Службата за опшествено книговодство

Меѓународен ракометен турнир – „Трофеј на Југославија“

Меѓународен ракометен турнир – „Трофеј на Југославија“

Повеќе
1987: Екипата на Југославија на ракометниот турнир - „Трофеј на Југославија“

КК „Бончејца“

КК „БОНЧЕЈЦА“

Повеќе
Екипата на КК „Бончејца“