ОУ „Блаже Конески“, учебна 2010/11 година

ОУ „Блаже Конески“, учебна 2010/11 година

Повеќе
Наставничкиот колегиум при ОУ „Блаже Конески“, учебна 2010/11 година

Црква „Успение на Пресвета Богородица“, село Канатларци

Црква „Успение на Пресвета Богородица“, село Канатларци

Повеќе
13.06.2018: Осветување на темелите.

Прилепска типографија

ПРИЛЕПСКА ТИПОГРАФИЈА

Повеќе
1966: Прилепски графит...

Свеченост по повод реконструкцијата на СОУ „Орде Чопела“

5 мај 2011 година.

Повеќе
5 мај 2011: Свеченост по повод реконструкцијата на СОУ „Орде Чопела“

Шавкуловци

Семејството Шавкуловци води потекло

Повеќе
1920: Темјана Шавкулова со синовите Димитар и Никола во Солун.

Интервју со Блага Петреска: „Песната ја победи болката“

Интервју со Блага Петреска: „Песната ја победи болката“ во „Викенд“

Повеќе
1978: Блага Петреска Кондратенко – „Охрид Порти Отвара“; ПГП РТБ