Шериф Суљеман

Шериф Суљеман

Повеќе
1917: Шериф Суљеман

Никола Дишков

Никола Дишков

Повеќе
2014: Семејната гробница на Дишкови во софиските гробишта...

Јордан Ачков

Јордан Ачков

Повеќе
Грбот на ВМОРО.

Илија Чкорев

Илија Чкорев

Повеќе
Грбот на ВМОРО.

Мајсторски (ѕидарски) еснаф

Мајсторски (ѕидарски) еснаф

Повеќе
1958: Ѕидање на куќа во Старо Корзо...

Лазар Димитријевиќ

Лазар Димитријевиќ

Повеќе
2010: Лазар Димитријевиќ