Константин Небреклиев

Константин (Кочо) Н. Небреклиев

Повеќе
Печатот на Казалискиот духовен совет од Прилеп..

Манастир „Света Троица“, село Тројаци (во изградба)

Манастир „Света Троица“, село Тројаци

Повеќе
Манастир „Света Троица“, село Тројаци (во изградба).

Црква „Свети Георгиј“, село Тројаци

Црква „Свети Георгиј“, село Тројаци

Повеќе
Црква „Свети Георгиј“, село Тројаци.

Савка Манеска

Савка Ѓорѓиева Манеска

Повеќе
Савка Манеска

Константин Иванов

Константин Иванов

Повеќе
VMORO

Кирил Георгиевски – Дејан

Кирил (Киро) Данаилов Георгиевски

Повеќе
1200px-Flag_of_PR_of_Macedonia.svg