Црква „Воздвижение на Чесниот Крст“, село Крушевица

Црква „Воздвижение на Чесниот Крст“, село Крушевица

Повеќе
Црква „Воздвижение на Чесниот Крст“, село Крушевица.

Милан Конев

Милан Костадинов Конев

Повеќе
Од лево на десно: Стојат - Никола Коцев, Михаил Монев, Атанас Саев, Данчо Данов; Седат - Пантелеј Костурлиев, Вангел Попангелов, Милан Конев, Спас Попфилимонов.

Крум Тошев

Крум Тошев

Повеќе
Крум Тошев меѓу членовите на првата јазична комисија.

Коце Солунски

Коце Солунски

Повеќе
koce

Коце Ковилов

Коце Ковилов

Повеќе
Грбот на ВМОРО.

Аџи Костадин Дингов

Аџи Костадин (Константин) Дингов

Повеќе
Печатот на Казалискиот духовен собор од Прилеп.