Дописна картичка, 28 ноември 1930 година

Прилеп, 28 ноември 1930 година

Повеќе
Дописна картичка, 28 ноември 1930 година (Предна страна)

Заводот за урбанизам и пpоектиpaњe – Прилеп

Заводот за урбанизам и пpоeктиpaњe – Прилеп

Повеќе
2003: Зградата на Економскиот факултет, проект на Заводот за урбанозам и студии во Прилеп

Дописна картичка, 26 април 1939 година

Прилеп, 26 април 1939 година

Повеќе
Дописна картичка, 26 април 1939 година (Предна)

Дописна картичка, 2 мај 1940 година

Прилеп, 2 мај 1940 година

Повеќе
2 мај 1940: Дописна картичка испратена од Прилеп за Котор

Мирчо Кочов

Мирчо Бошков Кочов

Повеќе
Мирчо Кочов

Миле Неделкоски

Миле Неделкоски

Повеќе
Миле Неделкоски