Планинарско друштво „Тутунски комбинат“

ПЛАНИНАРСКО ДРУШТВО „ТУТУНСКИ КОМБИНАТ“ – ПРИЛЕП

Повеќе
3 март 1981: Молба за впишување на клубот во Регистарот на граѓански здруженија - Прилеп

Милан Небреклиев

Милан Небреклиев

Повеќе
Милан Небреклиев

Трајко Врцкоски

ВЕЧНА ПОТРАГА ПО НЕБЕСНИТЕ ВИСОЧИНИ

Повеќе
31 јули 1957: Дозвола  за вршење на падобрански скокови на име Трајко Врцкоски

КК „Тризла 1“

КОШАРКАРСКИ КЛУБ „ТРИЗЛА 1“

Повеќе
Јуни 1979: Список на членовите на иницијативниот одбор

Победен и „Па-бап“: Интервју со Пеце Ветаџокоски

ПОБЕДЕН И „ПА-БАП“

Повеќе
Екипата на ФК во мал фудбал „Варошко маало“

„Задолжен за голови“: Интервју со Боби Дамедулески

ЗАДОЛЖЕН ЗА ГОЛОВИ

Повеќе
1995: Боби Дамедулески