Стојна Димова – Бафчанка

Стојна Димова – Бафчанка

Повеќе
1906: Баба Стојна со синовите Атанас и Кочо

Васил Мончев

Васил Мончев

Повеќе
Васил Мончев со своето семејство...

Дописна картичка, 17 март 1930 година

Прилеп, 17 март 1930 година

Повеќе
Дописна картичка, 17 март 1930 година (Предна)

Дописна картичка, 14 април 1940 година

Прилеп, 14 април 1940 година

Повеќе
Дописна картичка, 14 април 1940 година (Предна)

Михаил Попев

Михаил Попев

Повеќе
Грбот на ВМОРО

Михаил Иванов

Михаил Мирчев Иванов

Повеќе
Македонски научен институт