Ицко Фукара

ПРИЛЕПЧАНЕЦОТ ИЦКО ФУКАРА

Повеќе
Кирил Миноски - Мината: Графика „Ицко Фукара“, 1967

Дописна картичка, 14 април 1940 година

Прилеп, 2 февруари 1939 година

Повеќе
Дописна картичка, 14 април 1940 година (Предна)

Дописна картичка, 21 септември 1938 година

Прилеп, 21 септември 1938 година

Повеќе
Дописна картичка, 21 септември 1938 година (Предна страна)

Дописна картичка, 23 јуни 1935 година

Пирот, 23 јуни 1935 година

Повеќе
Дописна картичка, 23 јуни 1935 година (Предна страна)

Никола Пешков

Никола Спиров Пешков

Повеќе
Грбот на ВМОРО.

Никола Иванов

Никола Иванов

Повеќе
Врвот Бузлуџа во Бугарија.