Тале Мирчев

Тале Мирчев

Повеќе
Грбот на ВМОРО.

Тале Горанов

Тале Горанов

Повеќе
Грбот на ВМОРО.

Дописна картичка, 1 март 1930 година

Загреб, 1 март 1930 година

Повеќе
Дописна картичка, 1 март 1930 година (Предна страна)

Дописна картичка, 9 август 1938 година

Прилеп, 9 август 1938 година

Повеќе
Дописна картичка, 9 август 1938 година (предна страна)

Првите аптеки во Прилеп

Првите аптеки во Прилеп

Повеќе
30-те години од минатиот век: Аптека во Прилеп...

Спиро Петров

Спиро Петров

Повеќе
Зборните чети во 1903 година. Петров е во петтиот ред, втор одлево надесно по Јане Сандански.