Црква „Свети Константин и Елена“

Црквата „Свети Константин и Елена“

Повеќе
Црква „Свети Константин и Елена“, типска населба.

Тодор Димитров

Тодор Димитров

Повеќе
Втора генерација шумарски инженери, меѓу кои е и Тодор Димитров.

Енвер Паша во Прилеп

Исмаил Енвер-паша

Повеќе
Декември 1916: Енвер-паша во Прилеп...

Прилепскиот партизански одред

Формирањето на Прилепскиот партизански одред

Повеќе
Ѓорѓе Андрејевиќ - Кун: „Партизани“

Трето Ноемвриската награда на Општина Прилеп

9то Септемвриските награди(подоцна Трето Ноемвриски награди)

Повеќе
1991: Свечено доделување на 9-то септемвриски награди

Мате Волнароски

Мате Волнароски

Повеќе
1967: Мате и Тито пред офицерскиот дом