ФК Победа (1954 година)

ПОРАЗ ШТО БОЛИ…

Повеќе
1954: Соколоски Илија, Атанасоски Кирил, Трајкоски Кирил, Драги Ангелески, Ристо Тренкоски, Благоја Келтаноски, Александар Гулески, Методија Костоски, Гога Лашкоски, Орде Ристески и Димитар Лашкоски

Прилепски фудбалски легенди: Иван Атески – Кекеле

Иван Атески – Кекеле

Повеќе
Иван Атески - Кекеле

Милорад Илиќ – Бели

МИЛОРАД ИЛИЌ – БЕЛИ

Повеќе
Милорад Илиќ-Бели

„Треба постојано да се докажуваш“ – Интервју со Илија Џувалекоски во „Екран“

ТРЕБА ПОСТОЈАНО ДА СЕ ДОКАЖУВАШ

Повеќе
1973: Илија Џувалекоски

„Долго чекање со брада“ – Интервју со Димитар Гешоски во „Екран“

ДОЛГО ЧЕКАЊЕ СО БРАДА

Повеќе

27 јануари 1973: Димитар Гешоски на насловна од „Екран“

Јосиф Ковачев

Јосиф Ковачев

Повеќе
Јосиф Ковачев