Прилеп и Марков град

ПРИЛЕП И МАРКОВ ГРАД

Повеќе
1938: Туристичка брошура „Прилеп и Марковград“

Прилепските базени

Прилепските базени…

Повеќе
1918: Германски војници играат ватерполо во базенот кај Ѓумушиц

XIII Сликарска колонија – Прилеп, 1970 година

Разговор со учесниците

Повеќе
4 септември 1970: „Прилеп - Поднебје создадено за уметниците“ - „Народен Глас“

Алберт Гартман (1876 – 1946)

Алберт Гартман

Повеќе
Алберт Гартман: „Улица во Прилеп“, 1916 година

Витол Станкиевич: Егзотична и блиска Македонија

ЕГЗОТИЧНА И БЛИСКА МАКЕДОНИЈА

Повеќе
4 септември 1970: „Егзотична и блиска Македонија“ - „Народен Глас“

Александар Ивановски Глоговичанец

Александар Ивановски Глоговичанец

Повеќе
70те години од минатиот век: Александар Ивановски Глоговичанец (лево)