КК „Гоце Делчев“

Кошаркарскиот клуб „Гоце Делчев“

Повеќе
1949: Женскиот КК „Гоце Делчев“, сликани на Калемегдан, на игралиштето на Црвена Звезда

КК „Центар“

Кошаркарски клуб „Центар“

Повеќе
Декември 1979: Список на членовите на иницијативниот одбор

Стегај заби и молчи!

НАРОДНИ КАЖУВАЊА

СТЕГАЈ ЗАБИ И МОЛЧИ!

(Раскажува Борис Мавровски, од Прилеп, стар 75 години)

Повеќе
Стегај заби и молчи!

Александар Ежов

Александар Ежов

Повеќе
Корица

Јас сум Македонец, идам од Македонија!

НАРОДНИ КАЖУВАЊА

ЈАС СУМ МАКЕДОНЕЦ, ИДАМ ОД МАКЕДОНИЈА

Повеќе
Јас сум Македонец, идам од Македонија!

„Детелинки“ – Весник на новинарската секција од ОУ „Свети Климент Охридски“

8 декември 1982 година – „Детелинки“

Повеќе
8 декември 1982: Весник на новинарска секција - ОУ „Климент Охридски“