Атанас Бадев

Атанас Бадев

Повеќе
Ученичките при Солунската женска гимназија 1895-1896 г. со учителите Георги Пенев, Анастас Наумов, Бано Кушев, Атанас Бадев (5ти во горниот ред)

Али Фетхи Окјар

Али Фетхи Окјар
(1880 – 1943)

Повеќе
Али Фетхи Окјар

Борис Бошкоски

Борис Бошкоски
(1915 – 2004)

Повеќе
Борис Бошкоски

Архиепископ Ангелариј

Архиепископ Ангелариј

Повеќе
Господин Ангелариј како Пелагониски епископ.

Свети Никодим Тисмански

Преподобен Никодим

Повеќе
Романска икона на Свети Никодим Тисмански

Поштенски жигови

Поштенски жигови

Повеќе
18 март 1912: Поштенски жиг од прилепската пошта...