Свети Архангел Михаил

Свети Архангел Михаил

Повеќе
Икона „Свети Архангел Михаил“, насликана во 1833 г.

Воскреснувањето на четиридневниот Лазар

Воскреснувањето на четиридневниот Лазар

Повеќе
Воскреснувањето на четиридневниот Лазар

Старата чаршија

Старата Чаршија

Повеќе
Јули 1918: Старата Чаршија...

Даскали

Даскали

Повеќе
Учебна 1892-1893: Дасакали при централно машко училиште во Прилеп

Филателија

Филателија

Повеќе
1928: Пригодни марки издадени од МПО од САД со чија продажба се собирале средства за функционирање на организацијата

Нумизматика, бонистика, нотафилија

Нумизматика

Повеќе
Сребрени тетрадрахми од Александар III Македонски пронајдени во Прилепец...