ХТУЦ „Орде Чопела“ – Матуранти 1988/89 година

ХТУЦ „Орде Чопела“ – Матуранти 1988/89 година

Повеќе
1988/89: Наставничкиот колегиум при ХТУЦ „Орде Чопела“

УСНО „Орде Чопела“ – Матуранти 1985/86 година

УСНО „Орде Чопела“ – Матуранти 1985/86 година

Повеќе
1986/87: Наставничкиот колегиум при УСНО „Орде Чопела“

Пчеларството во Прилеп и прилепско

Пчеларството во Прилеп и прилепско…

Повеќе
1953: Пчеларското друштво „Братство“ носат сандаци со пчелни семејства во с. Манастир

Црква „Свети Архангел Михаил“, село Врпско

Црква „Свети Архангел Михаил“, село Врпско

Повеќе
Црква „Свети Архангел Михаил“, село Врпско.

ФК „Слога“, Лажани

ФК „Слога“, Лажани

Повеќе
ФК „Слога“, Лажани

Црква „Вознесение Христово“, село Вепрчани

Црква „Вознесение Христово“, село Вепрчани

Повеќе
Црква „Вознесение Христово“, село Вепрчани.