Пишан збор

Пишан збор

Повеќе
Натписот во манастирот „Свети Архангел Михаил“ - Варош од 996 година...

In Vino Veritas

Старите рекле: „Кажи ми од каде си, ќе ти кажам каков си“.

Повеќе
1901: Гоце Делчев (Долу десно) на гости за Митровден, кај семејството Бабовци... Стои: Алекса Бабе.. Од лево на десно: Браќата Владо, Ицо и Ѓоре

Излетници

Излетници

Повеќе
Семејството на Христо Димкар на прошетка во околината на Прилеп...

Perpetuum mobile

Perpetuum mobile

Повеќе
Христо и Љуба Димкар со друштвото на прошетка...

Семејни фотографии

Семејни фотографии

Повеќе
Првиот портрет на прилепско семејство од 1793 година.

ДИК „Црн Бор“

ДИК „Црн Бор“

Повеќе
ДИК „Црн Бор“