Ѓорѓи Дудев (1905 – 1957)

Д-р Ѓорѓи Дудев

Повеќе
Д-р Ѓорѓи Дудев (1905-1957)

Иван Прилепчански (1905-1985)

Д-р Иван Прилепчански

Повеќе
Д-р Иван Прилепчански (1905-1985)

Карпуш Благоев Бошковски (1951 – 2007)

Карпуш Благоев Бошковски

Повеќе
д-р. Карпуш Благоев Бошкоски

Деца од фамилија…

НЕКОЛКУ ДЕТИНЦКИ ЗБОРОВИ

Повеќе
Фотографија од архивата на семејството Димкар

Земјоделството во Прилеп и прилепско…

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО ПРИЛЕП

Повеќе
Прва светска војна: Орачи од Прилепско...

Музичка традиција

Музичка традиција…

Повеќе
1910: Музичари на народен собир во манастирот „Св. Архангел Михаил“ во Варош