Благоја Спиркоски – Џумерко

Благоја Спиркоски – Џумерко

Повеќе
Благоја Спиркоски како Сава Савиќ во „Протекција“ од Бранислав Нушиќ

Стара градска архитектура

Стара градска архитектура

Повеќе
9 мај 1918: „Офицерска куќа“ во Прилеп...

Прилепски времеплов

Прилепски времеплов

Повеќе
„Прилеп“...

Писанија за Крал Марко

Книги за Крал Марко

Повеќе
1916: „Marko Kraljević“ - Издание на Матица Хрватска

Коне Самарџиев

Константин Георгиев Самарџиев

Повеќе
Коне Самарџиев...

Низ приватните библиотеки

Приватни библиотеки

Повеќе
Новиот Завет - Санкт Петербург - 1897 год.