Непознати училишта и генерации

Непознати училишта и генерации

Повеќе
Учебна 1908/09: Ученици од IV одделение

ОУ „Рампо Левката“

ОУ „Рампо Левката“

Повеќе
1965: Новоизграденото ОУ „Рампо Левката“ во подрачјето на Старо Корзо

ОУ „Кочо Рацин“, генерации 1948 – 1979

ОУ „Кочо Рацин“, генерации 1948 – 1979

Повеќе
1946/47: Ученици од III-a од ОУ „Кочо Рацин“.

Манастир „Свети Архангел Михаил“ во Варош

Манастир Свети Архангел Михаил во Варош

Повеќе
1924: „Манастир Светих Арханђела код Прилепа“...

Црква „Свето Благовештение“

Црква „Свето Благовештение“

Повеќе
20-те години од минатиот век: Црквата Свето Благовештение...

Манастир „Свети Никола“, село Прилепец

Манастир „Свети Никола“, село Прилепец

Повеќе
1918: Манастирот „Свети Никола“ кај село Прилепец.