Уметничка литература

Уметничка литература

Повеќе
„Прилепското Писмо“

Занаети

Занает

Повеќе
1931: Калфенско писмо година на име Трајко Петровић.

Свадби

Свадби

Повеќе
Прилепско невестинско венче од почетокот на минатиот век...

Дебреште

Дебреште

Повеќе
Мај/Јуни 1978: Фотографија направена од Joel M. Halpern

Книги за прилепските херои и војните

Книги за прилепските херои и војните

Повеќе
„Непокорени“...

Тутуни жолти отрови…

Тутунот…

Повеќе
Годините на Првата светска војна: Турска фамилија покрај низите со тутун.