Земјоделството во Прилеп и прилепско…

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО ПРИЛЕП

Повеќе
Прва светска војна: Орачи од Прилепско...

Музичка традиција

Музичка традиција…

Повеќе
1910: Музичари на народен собир во манастирот „Св. Архангел Михаил“ во Варош

Здравство

Здравството во Прилеп

Повеќе
1917: Пред воената болница 210 во Прилепските касарни

Градскиот саат

Градскиот саат

Повеќе
Старата чаршија во годините на Првата светска војна...

Опусот на Блаже Конески

Опусот на Блаже Конески

Повеќе
Александар Филиповски: Портрет на Блаже Конески (1985 г.)

Паркот на револуцијата – Могила

Могилата на непобедените

Повеќе
Могилата...