Црква „Свети Петар и Павле“ во Варош

Црква „Свети Петар и Павле“ во Варош

Повеќе
1924: „Црква Светог Петра код Прилепа...“

Црква „Света Богородица – Пречиста“ во Варош

Црква „Света Богородица – Пречиста“ во Варош

Повеќе
1924: „Црква Свете Пречисте код Прилепа“

Народен Театар „Војдан Чернодрински“, 1950-1955

5 ГОДИНИ ГРАДСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР ВО ПРИЛЕП 1950-1955

Повеќе
18 февруари 1950: Сцена од „Кир Јања“, првата претстава во НТ „Војдан Чернодрински“.

Шетани луѓе

Шетани луѓе

Повеќе
Список на пристигнати патници од Македонија во Њујорк на ден 30 Април 1905 година...

Маркукуле

Маркукуле

Повеќе
1954: Реконструкција на Маркови Кули според Александар Дероко...

Црква „Свети Кирил и Методиј“ – Параклис

Црква „Свети Кирил и Методиј“ – Прилеп

Повеќе
Црквата „Свети Кирил и Методиј“ - Параклис.