Ѓорѓи Шабаноски – Даскалот

Ѓорѓи Шабаноски – Шабанче, Даскалот

Повеќе
1931: Прилепска соколска музика под диригентство на капелникот Ѓорѓи Шабанче...

Полчиште

Полчиште

Повеќе
Сателитска снимка од Полчиште...

Црква „Света Богородица – Пречиста“, село Кривогаштани

Црква „Света Богородица – Пречиста“, село Кривогаштани

Повеќе
Црква „Света Богородица - Пречиста“, село Кривогаштани.

Октет Прилеп

Октет Прилеп

Повеќе
Октет Прилеп

Нина Спирова

Нина Спирова

Повеќе
Нина Спирова

Селимова – Желчески

Дуетот Селимова – Желчески

Повеќе
Дуетот Селимова-Желчески