Регистар на трговски фактури и белешки на Милан и Кирил Папазоски 1945/47 година

Регистар на трговски фактури и белешки на Милан и Кирил Папазоски 1945/47 година

Повеќе
3 мај 1945: Фактура од „Ерика“ - Суботица до Папазоски Кирил за набавка на козметички средства

Пјер Кресој – Прилепчанец по мајка

Пјер Кресој – Прилепчанец по мајка

Повеќе
1953: Пјер Кресој и Елен Реми во филмот „Варвари“

Благоја Ристески – Платнар: „Одгласи“

Колумна: „Одгласи“

Повеќе
Благоја Ристески - Платнар

Благоја Ристески – Платнар: „Маклатура“

Колумна: „Маклатура“

Повеќе
Благоја Ристески - Платнар

Главна книга на махалeнските чешми од махала „Битолско џаде“ – 1907 година

Главна книга на махаленските чешми

Повеќе
1907: Главна книга на махалeнските чешми од махала „Битолско џаде“

Манастир „Свети Илија“ – Писокал

Манастир „Свети Илија“ – Писокал

Повеќе
Манастир „Свети Илија“ - Писокал.