ОУ „Гоце Делчев“, учебна 2007/08 година

Учебна 2007/08 година

ОУ „Гоце Делчев“, годишни слики

Повеќе
Учебна 2007/08: Учителскиот колегиум при ОУ „Гоце Делчев“

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, учебна 2007/08 година

Учебна 2007/08 година

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, годишни слики

Повеќе
2007/08: Наставничкиот колегиум при ОУ „Кире Гаврилоски - Јане“

Дописна картичка, 1 октомври 1929 година

Нови Сад, 1 октомври 1929 година

Повеќе
Дописна картичка, 1 октомври 1929 година (Предна страна)

ФК „Кадино“, Кадино Село

ФК „Кадино“, Кадино Село

Повеќе
2007/08: ФК „Кадино“, Кадино Село.

Прота Пано Мицев

Прота Пано Мицев

Повеќе
Прота Пано Мицев.

Манастир „Свети Јован Крстител“, село Бело Поле

Манастир „Свети Јован Крстител“, село Бело Поле

Повеќе
Манастир „Свети Јован Крстител“, село Бело Поле.