Регистар на трговски фактури и белешки на Ангро „Зојчевић и Долговац“ 1927/39 година

Регистар на трговски фактури и белешки на Ангро манифактура „Зојчевић и Долговац“ 1927/39 година

Повеќе
Ангро манифактура „Зојчевић и Долговац“ - Прилеп

Локалитетот Таламбасица – Крушевица

 

ЛОКАЛИТЕТОТ ТАЛАМБАСИЦА – СЕЛО КРУШЕВИЦА

Повеќе
Табла 1: Основа и пресек на Тумулот

Тачко Локвенец – Член на УО на ФК „Победа“

ТАЧКО ЛОКВЕНЕЦ

Повеќе
Тачко Локвенец - Член на УО на ФК „Победа“

Благоја Миноски – Потпретседател на ФК „Победа“

БЛАГОЈА МИНОСКИ

Повеќе
Благоја Миноски - Потпретседател на ФК „Победа“

Звонко Петроски – Генерален секретар на ФК „Победа“

ЗВОНКО ПЕТРОСКИ

Повеќе
Звонко Петроски - Генерален секретар на ФК „Победа“

Ристо Јанакиески – Претседател на ФК „Победа“

РИСТО ЈАНАКИЕСКИ

Повеќе
Ристо Јанакески - Претседател на ФК „Победа“