Звонко Петроски – Генерален секретар на ФК „Победа“

ЗВОНКО ПЕТРОСКИ

Повеќе
Звонко Петроски - Генерален секретар на ФК „Победа“

Ристо Јанакиески – Претседател на ФК „Победа“

РИСТО ЈАНАКИЕСКИ

Повеќе
Ристо Јанакески - Претседател на ФК „Победа“

Интервју со Благоја Спиркоски – Џумерко: „Силував една малолетна брава“

Интервју со Благоја Спиркоски – Џумерко во „Екран“

Повеќе
1987: Благоја Спиркоски - Џумерко со својата миленичка - ќерката Марија, сопругата Кица и синот Јовче

Фабрика за чевли – „Борка Левата“

Фабрика за чевли – „Борка Левата“

Повеќе
1988: Во производствените погони од „Борка Левата“

РО „Сирма“

РО „Сирма“ – Прилеп

Повеќе
1988: Логото од РО „Сирма“

Благоја Ристески – Платнар: „Волтер“

Колумна: „Волтер“

Повеќе
Благоја Ристески - Платнар