Црква „Вознесение Христово“, село Тополчани

Црква „Вознесение Христово“, село Тополчани

Повеќе
Црква „Вознесение Христово“, село Тополчани

Локалитетот Трештена Стена – Манастир

ЛОКАЛИТЕТОТ ТРЕШТЕНА СТЕНА – СЕЛО МАНАСТИР
(истражувања во 2014 година)

Повеќе
Скица на локалитет „Трештена Стена“

Регистар на трговски фактури и белешки на Ангро „Зојчевић и Долговац“ 1927/39 година

Регистар на трговски фактури и белешки на Ангро манифактура „Зојчевић и Долговац“ 1927/39 година

Повеќе
Ангро манифактура „Зојчевић и Долговац“ - Прилеп

Локалитетот Таламбасица – Крушевица

 

ЛОКАЛИТЕТОТ ТАЛАМБАСИЦА – СЕЛО КРУШЕВИЦА

Повеќе
Табла 1: Основа и пресек на Тумулот

Тачко Локвенец – Член на УО на ФК „Победа“

ТАЧКО ЛОКВЕНЕЦ

Повеќе
Тачко Локвенец - Член на УО на ФК „Победа“

Благоја Миноски – Потпретседател на ФК „Победа“

БЛАГОЈА МИНОСКИ

Повеќе
Благоја Миноски - Потпретседател на ФК „Победа“