Џамиите во Прилеп и прилепско

Џамиите во Прилеп и прилепско

Повеќе
Чарши џамија - џамија во Старата чаршија во Прилеп, веднаш до саат-кулата. Изградена е во 1475 година од Хаџи Хусеин.

Манастир „Успение на Пресвета Богородица“, село Обршани

Манастир „Успение на Пресвета Богородица“, село Обршани

Повеќе
Манастир „Успение на Пресвета Богородица“, село Обршани.

Проф. д-р Виолета Пановска Бошкоска

Проф. д-р Виолета Пановска Бошкоска

Повеќе
Проф. д-р Виолета Пановска Бошкоска

Црква „Пресвета Богородица“, село Бела Црква

Црква „Пресвета Богородица“, село Бела Црква

Повеќе
Црква „Пресвета Богородица“, село Бела Црква.

Прим. д-р Томислав Шапчески

Прим. д-р Томислав Шапчески

Повеќе
Прим. д-р Томислав Шапчески

ОУ „Блаже Конески“ – Секции

ОУ „Блаже Конески“ – Секции

Повеќе
1995: Благодарница доделена на ОУ „Јосип Броз Тито“ за учество на „Малиот Битолски Монмартр“