Ловечкиот дом на „Мукос“ – Гордост на прилепските ловци

ЛОВЕЧКИОТ ДОМ НА „МУКОС“ – ГОРДОСТ НА ПРИЛЕПСКИТЕ ЛОВЦИ

Повеќе
1972: Пред ловечкиот дом на општинската ловна заедница во Прилеп

Ловечко друштво „Мукос“: „Ловот – Традиција“

ЛОВОТ – ТРАДИЦИЈА

Повеќе
1973: На хајка во Дабничко...

Молеро-фарбачки еснаф

Молеро-фарбачки еснаф…

Повеќе
Прилепски молери...

Фељтон: „Методија Андонов – Ченто“, 1990 година (2)

Фељтон: „Методија Андонов – Ченто“

Повеќе
26 март 1990: Фељтон за Методија Андонов Ченто, објавен во „Нова Македонија“

Скара „Корзо“

Скара „Корзо“…

Повеќе
Скара „Корзо“

Фељтон: „Методија Андонов – Ченто“, 1990 година (1)

Фељтон: „Методија Андонов – Ченто“

Повеќе
23 март 1990: Фељтон за Методија Андонов Ченто, објавен во „Нова Македонија“