Интервју со Блага Петреска: „Песната ја победи болката“

Интервју со Блага Петреска: „Песната ја победи болката“ во „Викенд“

Повеќе
1978: Блага Петреска Кондратенко – „Охрид Порти Отвара“; ПГП РТБ

Борче Тодороски

Борче Тодороски

Повеќе
Борче Тодороски

Џамиите во Прилеп и прилепско

Џамиите во Прилеп и прилепско

Повеќе
Чарши џамија - џамија во Старата чаршија во Прилеп, веднаш до саат-кулата. Изградена е во 1475 година од Хаџи Хусеин.

Манастир „Успение на Пресвета Богородица“, село Обршани

Манастир „Успение на Пресвета Богородица“, село Обршани

Повеќе
Манастир „Успение на Пресвета Богородица“, село Обршани.

Проф. д-р Виолета Пановска Бошкоска

Проф. д-р Виолета Пановска Бошкоска

Повеќе
Проф. д-р Виолета Пановска Бошкоска

Црква „Пресвета Богородица“, село Бела Црква

Црква „Пресвета Богородица“, село Бела Црква

Повеќе
Црква „Пресвета Богородица“, село Бела Црква.